गुरुवार, ५ मार्च, २०१५

रुढार्थ...!


रंगात रंगण्याचा उत्सव
होळीत अनिष्टाचे दहन
पोरखेळ खोडकर वाटता
जाणावा रुढार्थ गहन…!