शनिवार, ७ नोव्हेंबर, २०१५

पहिली पणती...!


कितीही बदलू दे मनुष्य
वा होवो कठीण समय
एकच तत्व पुरे जगण्या
तमसो मा ज्योतिर्गमय…!

अंध:काराचे निर्दालन करणाऱ्या तेजोत्सवाच्या आगमनार्थ ज्योतिर्मय शुभेच्छा…!