गुरुवार, १२ नोव्हेंबर, २०१५

पारवा...!


गोडी सहजीवनाची वाढवी
रंगल्या मैफिलीतला मारवा
संसाराची तप्तपदी साहवी
घुमता मुग्ध प्रणयी पारवा…!

स्वरमयी पहाट सुगंधीत
मल्मली स्पर्शाचा गारवा
उन्मनी क्षणांची आठवण
अन हवाहवासा हा पाडवा…!