मंगळवार, २४ नोव्हेंबर, २०१५

सांज...!


तिन्ही सांजा सजल्या
वाती दिव्यात रुजल्या
उर्मीच्या धपापण्यात
अन जाणीवा भिजल्या…!