सोमवार, १६ नोव्हेंबर, २०१५

दुर्गभक्ती...!


गडावरची सांज साजरी
कथा पणतीच्या शक्तीची
दिपोत्सवाच्या उन्मेषाने
नविन गाथा दुर्गभक्तीची ..!