रविवार, २५ जानेवारी, २०१५

वाव…!

 

सूर्य भरत नाही जोवर टोल

अन चंद्र करत नाही उठाव

माणूस कितीही ढळला तरी

आहे अजून जगण्यास वाव…!