सोमवार, २६ जानेवारी, २०१५

प्रजासत्ताक...!

 

स्वातंत्र्य जन्मसिद्ध हक्क

लोकशाहीचे ठेवता भान… 

प्रजासत्ताक चिरायू होण्या 

संविधानाचा ठेवू या मान …!