शनिवार, ३ जानेवारी, २०१५

सचोटी...!


विषमतेची परिसीमा इथे
अन दांभिकता पराकोटीची
नीतीमूल्यांची आहुती घेते
सत्वपरीक्षा रोज सचोटीची…!