मंगळवार, २७ जानेवारी, २०१५

[Un]Common-man...!


जन्मजात अनाथ माणसां
करून नि:शब्द अन पोरके
निघून गेला मार्मिक हुंकार
आता न व्यंगचित्र बोलके…!

मनस्वी अर्कचित्रकार  अन लेखक आर के लक्ष्मण यांना सद्गदित भावांजली…!